אני מרקינוסטטוס מרקינוסטטוס ז'ון גלר אתם לא רואים אותי אך אני רואה אתכם אני תופס לי כאן שורות מחפש לי רק ביטוי אתן יודעות היטב בנות שהשם זה רק כיסוי כי הנפש מתחבאת ונחבאת אל הקלידים מי הוא באמת זאת לא כולם יודעים מצאתי נחמה במספר שורות קצרות לפרוק מחשבותיי שלקחו כמה שניות אמשיך כעת שגרה בחיי הרגילים ותודה על שקראתם את אלו המילים.