אני רוצה לכתוב שיר בקצב מהיר כזה יזכיר דהרת סוסים זמזום של דבורים כזה שיראה בהילוך איטי את חבטות כנפיה של השפירית. אני רוצה את החשמל באצבעות את הרגליים הנרעדות לשמע צלילי הקלידים המוקשים. אני רוצה בשיר שלי עננים מהירים ילדים הולכים לאחור ברז אוסף את מימיו זבוב מעוך חוזר לחיים. אני רוצה בשיר שלי חושך שקיעה וזריחה. אני רוצה את השיר שלי על דף כחול אני דף כחול.