רבקה ראש

אמנית יוצרת חיה בצפת

בובה - 2

הראש - 3

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה