בית הכנסת שלי הוא שטיבלעך, אך יש בו רק מניין אחד

 

 

 

(נראה אם תבינו....)