עמית ש

,

שונא אותך

פחות ממך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה