תפיגו כבר שיכרון 67! האתוס הצבאי של צה"ל, היה אשלייה. אל תתנו לשלטון, רודף בצע פוליטי, להפוככם, לבשר תותחיִה. ארצנו המשותפת לשני עמים - אחים, רועדת; עלי אדמתה, דם ישראלים ופלסטינים חפים מפשע, ניגר. נצא מהשטחים! לא נהפוך לקבלני רשע. לפי צלילות דעת, נפעל!