עבריה .

בת 21, דתיה. עם עיניים שצופות למרחבים ולב מתרגש

כרמי

בירכת צפירה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה