לא מתימרת

...."Life wiil be a party for you, a grand festival, because life is the moment we're living right now" ................... (The camel driver, The Alchemist)

בעבותות עכביש

תווים למנגינה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה