מתהלכת חשופה לעוברים ושבים שמתסכלים, בוחנים ובודקים. מקצה הרגליים ועד לשורשים. במבטיהם חודרים, חופרים אותי, מנסים להוציא. עוד פיסה, עוד מבט, ואינני כמעט...