אגרופנו נקפוץ במרד! להבות אש - מהפכה, לעבר עושקינו נִשַלַח. נמיט חורבן, על צוררי לחם - חוקינו; בשורת העתיד, נביא לעולם. נצא לקרב עולם; קרב האנושות האחרון, בתולדותיה. נביא שלום וצדק, לאומות המותשות בדיכוי. לפיד התקווה החדשה, נדליק כקרניה של השמש הזוהרת! נצעד בצעדי און, אל השינוי!