שימי ראשך על כתפי, אלטף שערך עד ילבין. הניחי ידך הענוגה בכפי, לא ארפה גם אם תתחספס ותזקין. אספור כל שחר שיפציע ביננו אנצרו בליבי עת יחשיך. ואדע כי האושר הצף בליבנו לא זמני הוא ועוד יאריך.