הקדישי לי רק דקה אחת. דקה אחת בלבד וגרשיני מעל פניך בדקה שאחרי (כמו שניבאו לי שתעשי באם אעז להתקרב אליך)... אני מאוהב בך! אני מאוהב בך קשות זו השנה השלישית! עד כמה שקשה להאמין בכך ( בהתחשב בעובדה שהחלפנו אך משפט אחד בכל חיינו ). אך מחשבותי מלאות בך! את חלומי בליל. כשאתעורר, את מחשבתי הראשונה. ועל ערשי בלילה הבא, את הגיגי האחרון! אני כותב לך שירים, אני מדבר אתך מתוך שנתי, אני אפילו מדבר אתך בהקיץ. התשמיעני? מן הסתם יש לך חבר, מן הסתם אפילו תתארסי לו בזמן הקרוב. מן הסתם, אפילו אם לא היה לך אף אחד לא היית אפילו פוזלת לעברי... מה גם שאין לי מה להציע לך (חוץ מאת עצמי, וזה, אני יודע לא שווה הרבה). אך אם השאלה היא אם אני ראוי לך, היש מישהו בעולם ראוי לך? ואולי מה שהופך אדם לראוי הוא דווקא גודל ערגתו אליך ! (אם לא בעיניך, לפחות בעיני אלוקים...) אם כך, אזי אין אחד ביקום כולו היכול להתחרות איתי, אני מבטיח לך! "הדקה אזלה!" ... אך התנהגי אתי לפנים לשורת הדין. הן ידוע הוא שאין נביא-זעם מוחזק לנביא שקר באם לא תתקיים נבואתו שמא הקב"ה העביר את רוע גזירתו... "שלום!"