כי יקח אישה

ויביאה תחת

חופה,

ויתנה טבעת,

כסף.

 

כי יקח אישה

ויביאה לביתו,

ויעש לה

אחוזת

עולם.

 

כי יקח אישה

ומת בה,

ותעש לו

אחוזת

קבר.

 

כי יקח אישה

ויצאה מביתו

והיתה לאיש

אחר.