ישראל _

סתם אחד, שמנסה לא להזיק.

זה לא שלי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה