"וכשיצאתי לחפש- נעלמתָ. מרוב שורות לא ראיתי דבר" וצמצמתי. "ריק פה. שקט וסגור. אם רק היית נותן להיכנס.." ופתחתי. ועדיין, לא הבנתְ דבר.