מהלך בין שיטה לשיטה המדבר צורח לא מניח לחיוּת לפרוץ השממה שורפת כל יצור - והחלל מפרקו . אם איננו מסוגל להדבק בו ברגע , לא ישוב לעולם השחור והקדרות צפויים לו במרחב האינסוף.