לחיי הנדודים ולחיי הגילויים לחיי האדם כמו שהוא ובאשר הוא כי אין נשמה רעה אלא, רק מחשבה טועה ובחיפושינו אחר האמת נמצא הנתיב עם הלב וכשבפנינו מתגלה הדרך הנכונה שם, גם נוגעת בנו האהבה.