ואחרי הכל... זו תחושת הבדידות התלישות המורידה דמעות מעיניי ומותירה אותי חסרת שורשים עזובה עיוורת ואסורה