ומה אתה יודע? נפשי כה רצוצה... הלכתי אחריך רצתי בשבילים ניסיתי להשיגך ולומר לך אבדתי בדרכים... ואין לי דרך ואין לי מקום ואתה אי שם מקשיב לחלום... ואני אבודה כולי טעויות ואתה כמו אוהבני בלי גבולות אז מה אעשה אמור לי אולי אתה יודע?