ואני מי יש לי אני? רק אלוהים. ומה יש לי? רק אלוהים. דממה. ועם הזמן נשכחו השאיפות טעם הנשיקות התשוקה והתאוות. ריקנות. נדודים אינסופיים חקירה, שאלות תהיות ותשובות. גילויים. אני מי יש לי אני? אלוהים. אלוהים נבחר הנמצא בכל אלוהים מלא בהדר הנמצא בכל וגם בי. גם בי. ואני מה יש לי אני? אותי אוצר אלוהי.