כמו להביט במראה ולראות את עצמי, כה שונה השתקפותי וכה דומה מורכבותי... לגעת מנגד ולדעת אותי דרכך ולאהוב את עצמי.