חייכי, אמרתי לעצמי חייכי בעוז חייכי באומץ חייכי לדמעותייך חייכי לכאבייך חייכי! חייכי לבדידותך חייכי לאש שבקירבך חייכי לתיסכולייך חייכי! חייכי ברוך חייכי בחמלה חייכי באהבה חייכי! חייכי ובכי מהלי דמעותייך בקמצוצי שפתייך כי בי נשבעתי שחיוכייך הם הם חייך...