תודה לך אלוהים תודה לעצמי האלוהי תודה לאלוהי שנבע מתוכי והקיף אותי בזרימה שהתחברה לסביבתי, תודה על הקשרים וההקשים, התובנות והקושיות הפרידות והחיבורים הכאבים והאהבות היכולת והאמון מהספקות והפחדים, תודה על התקוה והשאיפה מההתבטלות וחוסר הרצון המדכאים, תודה על היצירה מהיאוש, החרדה וחוסר האמונה, תודה לך בכניעה אהובה מהבנה וידיעה עמוקה, תודה לך ממעמקי נשמתי שנסתרה מעיניי, אך רצון חיי ואהבתי פתחו את צוהר אורי וניקית, יד ביד איתי, את קליפותיי מגופי, את דאגותיי מראשי, את פחדיי מדמי ואת שדיי מזרימתי. תודה לך שהאמנת בי הגנת עליי ושמרת אותי, תודה לך שטיפחת אותי למרות חוסר אמוני למרות עוורוני, תודה שהיית אוזן קשבת ולימדת אותי בסבלנות כה אוהבת איך לראות אחרת, תודה לך על החלומות והמסרים על כשרונותיי ועל כל המעשים, תודה לך שנתת לי הזדמנות להגשים את עצמי במציאותי בחיים האלה, תודה לך על יצירתך האהובה, תודה לך על אהבתך הגדולה מאהבתך.