לפתע, עוטפת אותך שתיקה מבטך, כמו של חיה רדופה בספקותייך את מתענה. חופן בכף ידי את סנטרך מרים את ראשך, מפנה מבטך, מבקש להרגיעך להסיר הכאב מליבך להחזיר אהבתך ואמונך ושר לך בלחישה "זה הכל בשבילך..." ומושיט ידי לרווחה כאות מבשרת מלוכה, וזכרונך מתעורר ורוחך נקשרת בגופך ואת אחת ואני חלק ממך סופג אותך בלכתך ובבואך מחוברים בהווייתנו שלמים בחלקינו.