מנהיג רואה אדמה צחיחה לפניו ומותיר את הירוק להולכים אחריו