אתה בא? אתה קרוב?

לא..

אז אם לא

למה אתה מרגיש כזה

ולמה כואב

למה כל כך כואב?