היא ראתה את העולם מתמוטט. יהיה טוב.

היא ראתה הכל מתפורר. יהיה טוב

היא ראתה את כולם מתים. יהיה טוב

היא ראתה אנשים רעבים. יהיה טוב

היא בכתה וכאב לה נורא. יהיה טוב

היא חטפה ושתקה כמו כלבה. יהיה טוב

היא שתתה רעל עכברים. יהיה טוב

היא ראתה אותם הורגים. יהיה טוב

היא נשארה ערה בלילות. יהיה טוב

היא כאב והמציאה תפילות. יהיה טוב

היא רק רצתה חיבוק אמיתי. יהיה טוב

היא ביקשה שתגידו את שמה. נהיה רע

עכשיו היא מתה לבדה. לא יהיה עוד

אולי עכשיו

עכשיו טוב?