הדמעות האלו, שוב באות

ומאיפה האדם מייצר כל כך הרבה

ולמה הן מכאיבות

הרי הן מהירות כל כך

ורק רוצה שיעלמו

שילכו

רחוק רחוק

ולא יראו

את הכאב הזה

הרחוק