העננים מסתירים את כל מה שנשאר

אם נשאר

ואולי בכלל לא נשאר

?רק נגמר