לא מספיק טוב.

לא יכול להיות טוב

אם יש כל כך הרבה "כלום"

ואני לא מבינה בכלל

כמה "כלום" יש בתוך ההמון