יוסי ב

אחרי שנים של שתיקה-אומץ ותקווה.

מי הוא זה?

כשאגדל-לא אעשן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה