יוסי ב

אחרי שנים של שתיקה-אומץ ותקווה.

בכי של אימא

שקט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה