וקולך שוב עלה

מתוך מהומה אחת

גדולה

והחסיר ליבי, לרגע קט

פעימה

לחשת אלי מבעד למילים

"אני רועד..."

ואני לא האמנתי

כבר זמן רב שאיני מאמינה...