האם יום אחד

תוכל לשמוח בשבילי?

האם תוותר לרגע על הכאב שלך

בכדי לומר לי

אפילו בשקט

אפילו רק לשניה

שאתה שמח באמת שאני ממשיכה

האם יום אחד תוכל

לשמוח בשבילי?

באמת, בלא מחסומים

לא כי זה מה שהזמן מחייב

אלא מתוך התעלות על עצמך

תדע, שעל אף ולמרות

אני בתוכי באמת שמחה...