וזכרון שעולה בי

מתוך בכי גדול

וחוסם ושוב פותח את הכל

ואיש אינו יודע

מיסתורי לבי

ואיש אינו שומע

את מנגינת דימעתי 

ובשקט הזה

נחתמה אהבתי

ואתה רחוקי

האם תשמע את צעקתי?