כשכתבתי שיר

חשבתי

שהשיר הוא שלי.

 

כשנתתי אותו

לאיש שלי

אז חשבתי

שהשיר הוא שלי.

 

עכשיו השיר

נחשף

עכשיו אני

נפרצתי

 

עכשיו השיר שלי

הוא של כולם

של אף אחד