עצמי משתולל בתוכי.

עצמי לא מבדיל את עצמו מעצמי

עצמי לא יודע אם עצמי זה הוא,

או שהוא זה אני.

עצמי לא מבין מה זה אני.

אז עצמי משתמש באני

כדי להבדיל בין עצמי

לעצמו

בלי לדעת

מה ההבדל.

 

כשעצמי ואני רבים,

עצמי מנצח.

כי עצמי יכול להיות

עצמו

כשהוא רוצה

וכשלא, אז לא.

אני לא יכול

להתפצל

אני הוא אני

וזהו.

 

עצמי חזק מאני.

אני לבד

עצמי ביחד

 

עצמי שונא את אני שונא את עצמי