חור

היא בכתה הרבה מאד, אז הוא חיבק אותה.

ואחר כך עזב, כי היא נרגעה.

כאילו שחיבוק, גדול ככל שיהיה, יכול למלא

את החור

שאי אפשר לסגור.

 

היא הרגישה לבד מאד, אז הוא הבטיח לה.

ואחר כך צחק, כי היא דאגה.

כאילו שהאמון, גדול ככל שיהיה, יכול למלא

את החור

שאי אפשר לסגור.

 

היא נשארה לבד, אז

ואחר כך- לבד, כי

כאילו שהבדידות, גדולה ככל שתהיה, יכולה להיות

החור

שאי אפשר לסגור.

 

ואולי אם היא תפסיק להרגיש

אולי האטימות תמלא

את החור

שאי אפשר לסגור.