משגע אותי שאת שותקת

את אינך

מדברת

השתיקה הזאת

עוצרת

לי את הנשמה