הייתי רוצה שהזמן יקפא באוויר

והכל יעצור.

בינתיים אני

ארוץ ,אעוף, אנשום, אפול, אקום

ואז אחזור.