אתה מכאיב לי תתרחק

אבל רוצה אותך קרוב.

איפהשהו,איכשהו,מישהו

לאהוב.