וכל מולד ירח

מוליד בתוכי חוטים

כל החודש נשכחים

ועתה הם נפתחים

נמתחים

עד ש

כמעט ו

לא נושמת.

כל מתיחה

מזכירה לי אותך

אבא

תחוס, תרחם

שלח ברִחמִי אור מנחם

 

ביתי-גם אם תרחקי

ואותי תשכחי

אזכיר לך

כל חודש

מחדש