ספרתי כבר את מעשיי הרעים

מניתי את כל שונאי

שחזרתי

את כל

הציפיות שאכזבתי

אשליות שניפצתי

ודי.