שמעון דימאר

-

היין ממנו תשכר נפשי

כיבוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה