שמעון דימאר

-

עת יערוב יום, לשמך אשורר

בן ישראל שמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה