שמעון דימאר

-

עת יערוב יום, לשמך אשורר

בהיעלם הליל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה