שמעון דימאר

-

היין ממנו תשכר נפשי

מרד בתכול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה