השמים קודרים

כוכבים מעטים

כולנו פה יחד

יושבים ומתענים

 

נועלים סנדלים

הפנים רציניים

וקוראים את איכה

בטון של אבלים

 

מצטרפים אל ירושלים

האבלה כמו תמיד

וכל אחד שקוע

במחשבות על העתיד:

 

מתי יגיע משיח

לו אנו מחכים

האם ההתנתקות תהיה

כמו שהם אומרים

 

אחד לידי חושב על אשתו

ומתי תגיע תחייה למתים

ואני חושב רק מתי

אגיע לשירותים

 

"שלשה מעין העולם הבא, אלו הן: שבת, שמש ותשמיש. תשמיש דמאי? אילימא תשמיש המטה, הא מכחש כחיש. אלא תשמיש נקבים" (ברכות, נז ע"ב)