סכין חדה

מונחת על השולחן

הצינורות מחוברים

האורות מאירים

הכל מוכן

הרופא מתחיל

 

לא כולם הסכימו

אמא בכתה

גם המומחים התלבטו

ואני בכלל פחדתי

היו ויכוחים

אבל הם לא עזרו

אבא החליט

וזהו

 

ועכשיו אני חצי רדום

היד מתקרבת

אני כמעט מתוך רפלקס

מחטיף לפנים סתירה

והוא ממשיך

ואני נרדם

 

הם חתכו

ניסרו

ביתרו

גזרו

תפרו

 

 

 

הכאב זורם בכל הגוף

ןשוקע לאיטו

השפתיים יבשות

כמו בנעילה

"מים..."

ידיים משקות אותי לאט

אמא פה

גם אבא

הם מחייכים

אני נרדם

מוכן לחיים חדשים