אני מוכה הלם

 

הוא לא מוכן להאמין

 

אני בוכה בלי שליטה

 

הוא צועק לאלוהים

 

אני נפרד ממנה בפעם האחרונה

 

הוא קורע קריעה ארוכה

 

אני מלווה אותה אל החלקה

 

הוא מחבק ומוחה על העוולה

 

אני מסיים לקבור את אחותי

 

והוא – הוא עובר דירה