עוף חול

...וכמו עוף החול משהו אבד בי ונתן לי חיים כאחד

בבון

כל הדרך במהירות המותרת....

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה