עוף חול

...וכמו עוף החול משהו אבד בי ונתן לי חיים כאחד

בבון

החלום ממשיך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה