שנתיים חלפו מאז נרגשנו
עת נשבענו אמונים
כתינוק באפילה גיששנו
בצעדיו הראשונים
האושר נגלה לנו בכל צורותיו
הדהד צעק לנו מכל פינה
כשיר כותב את מילותיו
את תוך ליבינו הוא שינה
הפך הוא שניים לאחד
אוצרות ליבינו הוא חשף
מלב נרעד,שואל,נפחד
נותר לו לב שוקק נכסף
אהבתנו עוד תבער
לא הייתה היא מנגינה חולפת
הו צליל עדין עמוק נשאר
בלב מוגן שמחה עוטפת
ופרי הבטן שרקמנו
יד ביד עם השכינה
רק מעצים את שידענו
עת נפגשנו פעם ראשונה.