ביקשתם להפוך את שירי לשירכם

ולאונסו להיכנס כזר אל ביתכם

ואני שהסרתי מליבי את בגדיי

הבנתי באחת-הפכתם בוגדיי

אקום ללא חת ואתור ברחובות

אחר חסרי ראש ומלאי לבבות

כי הם שיעטפו את ליבי ברוך

על אדמתם אשב ועליה אדרוך...