בין יהורם גאון לשלמה ארצי בין ציון לתל אביב בין לבן לצבעוני בין הגרעין לפרי שמסביב בין אומה לבין אני בין הר המוריה ל"בימה" בין זהב לפלסטיק בין אבא לאמא בין עגנון לאלתרמן בין קדוש לרומנטי בין יוצרי ליצרי בין "בית הרב" ל"בית השאנטי" בין מזרח למערב בין "ניגון" לשיעור מחול בין י-ם לים בין קודש לחול...